Офіційний сайт державного підприємства 
 Ізюмське лісове господарство

Лісовий кодекс України

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 3853-XII від 21.01.94, ВВР, 1994, № 17, ст.100}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1381-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.79
№ 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121
№ 1492-III від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 21, ст.157
№ 1712-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.258
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{Кодекс в редакції Закону
№ 3404-IV від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 21, ст.170}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1483-VI від 09.06.2009, ВВР, 2009, № 45, ст.684
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3
№ 4539-VI від 15.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.573
№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 –
зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень,
які стосуються передачі повноважень від територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській
міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 –
див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012
№ 365-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.248
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 71-VIII від 28.12.2014
№ 77-VIII від 28.12.2014}

{У тексті Кодексу: слова “центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища” в усіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку; слова “центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства” в усіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства” у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

м. Київ
21 січня 1994 року
№ 3852-XII